W środę, 31 października prowadzono wycinkę drzew przy drodze powiatowej prowadzącej do miejscowości Dąbrówka. Chwilami wstrzymywano ruch drogowy ze względów bezpieczeństwa. Jak się dowiedzieliśmy, część pozyskanego w ten sposób drewna posłuży artystom do wykonania rzeźb.