We wtorek, 30 października zakończona została inwestycja polegająca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej miejscowości Stara Dąbrowa – Domaradz. Była to newralgiczna inwestycja w perspektywie poprawy usług komunalnych na terenie naszej gminy. Inwestycję wykonała firma „Skibiński” z Sierakowic, która została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Inwestycja była dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.

Przygotowania do inwestycji trwały wiele lat. Projekt został wykonany w 2005 roku, pierwsze pozwolenie na budowę uzyskano w marcu 2006, umowę na roboty budowlane podpisano w 2010 roku.