Gmina Damnica położona jest w północno-zachodniej części województwa pomorskiego, we wschodniej części powiatu słupskiego, w pobliżu miasta Słupsk- zachodnia granica gminy przebiega zaledwie 3 km od wschodniej granicy miasta oraz stosunkowo niewielkiej odległości od Morza Bałtyckiego- północne fragmenty gminy w linii prostej są oddalone o około 18 km od brzegu morskiego i graniczy z 4 gminami powiatu słupskiego:
– od północy z gminą Główczyce,
– od wschodu z gminą Potęgowo,
– od południa z gminą Dębnica Kaszubska,
– od zachodu z gminą Słupsk,

Gmina Damnica zajmuje powierzchnię 16 765 ha, w tym aż 63% całkowitej powierzchni stanowią użytki rolne (grunty orne, sady, łąki i pastwiska), 31% to grunty leśne, zadrzewione i zakrzewione, 2,3% to tereny komunikacyjne, a 1,7% stanowią tereny zabudowane i zurbanizowane. Pozostałe 2% powierzchni gminy to użytki ekologiczne, tereny rekreacyjno – wypoczynkowe i inne.

Nazwa stolicy gminy związana z dębami (dąb, dęb). Nazwa niemiecka Damnitz od 1485 roku, a od 1756 roku Hebrondamnitz i z kolei zrekonstruowana przez komisję URM jako Damnica. Wieś leżąca niespełna 20 km od Słupska, przez którą przetoczyła się wielka historia, a znane z podręczników postacie pojawiały się tu znacznie częściej niż w wielu metropoliach. Pierwsze pisemne wzmianki o Damnicy pochodzą z 1407 roku. Dość często w swoich dziejach zmieniała właścicieli. W latach 20-tych XVII wieku zapisano, że wieś należy do Daniela Hebrona – postaci ciekawej i tajemniczej.

Dzisiaj (stan na 01.01.2023 r.) Damnica zamieszkiwana jest przez 1132 mieszkańców i stanowi centrum życia całej gminy. Tu znajdują się wszystkie instytucje: samorządu gminnego, centra handlowo-usługowe i większe przedsiębiorstwa. Gminę zamieszkuje 5633 mieszkańców (styczeń 2023). Terytorialnie gmina podzielona jest na 18 sołectw, a sieć osadniczą gminy tworzy 27 miejscowości. Do największych wsi należą: Damnica – 1132 osób, Damno – 537 osoby, Bobrowniki – 538 osób i Karzniczka – 310 osób. Najmniejsza miejscowość to Głodowo, która liczy 9 osób.