Gmina Damnica położona jest w północno-zachodniej części województwa pomorskiego, we wschodniej części powiatu słupskiego, w pobliżu miasta Słupsk- zachodnia granica gminy przebiega zaledwie 3 km od wschodniej granicy miasta oraz stosunkowo niewielkiej odległości od Morza Bałtyckiego- północne fragmenty gminy w linii prostej są oddalone o około 18 km od brzegu morskiego i graniczy z 4 gminami powiatu słupskiego:
– od północy z gminą Główczyce,
– od wschodu z gminą Potęgowo,
– od południa z gminą Dębnica Kaszubska,
– od zachodu z gminą Słupsk,

Gmina zajmuje powierzchnię 16 781 ha, w tym użytki rolne 10 848 ha (64,6%) oraz lasy 4 888 ha (29,1%). Pod względem powierzchni gmina zajmuje 50 miejsce wśród 98 samorządowych wiejskich gmin województwa pomorskiego.

Nazwa stolicy gminy związana z dębami (dąb, dęb). Nazwa niemiecka Damnitz od 1485 roku, a od 1756 roku Hebrondamnitz i z kolei zrekonstruowana przez komisję URM jako Damnica. Wieś leżąca niespełna 20 km od Słupska, przez którą przetoczyła się wielka historia, a znane z podręczników postacie pojawiały się tu znacznie częściej niż w wielu metropoliach. Pierwsze pisemne wzmianki o Damnicy pochodzą z 1407 roku. Dość często w swoich dziejach zmieniała właścicieli. W latach 20-tych XVII wieku zapisano, że wieś należy do Daniela Hebrona – postaci ciekawej i tajemniczej.

Dzisiaj (2021 r.) Damnica zamieszkiwana jest przez 1178 mieszkańców i stanowi centrum życia całej gminy. Tu znajdują się wszystkie instytucje: samorządu gminnego, centra handlowo-usługowe i większe przedsiębiorstwa.

Gminę zamieszkuje 5868 mieszkańców (styczeń 2021), co stanowi 6% ludności powiatu słupskiego i 0,25% ludności województwa pomorskiego. Na tle wiejskich Gmin powiatu słupskiego gmina Damnica należy do Gmin średnio zaludnionych – 35 osób/1 km2. Terytorialnie gmina podzielona jest na 18 sołectw.

Sieć osadniczą gminy tworzy 27 miejscowości. Do największych wsi należą: Damnica – 1178 osób, Damno – 571 osoby, Bobrowniki – 563 osób i Karzniczka – 327 osób. Najmniejsza miejscowość to Głodowo, która liczy 9 osób.