Zespół Szkół w Damnicy
ul. Marii Konopnickiej 1
76-231 Damnica
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Damnicy
Przedszkole „Leśny Ludek” w Damnicy
tel. 59 8113 021

adres e-mail: sekretariat@zsdamnica.pl
www.zsdamnica.pl

Dyrektor szkoły
Maria Czerska

________________________________________________________________________________________________

Żłobek Gminny w Damnicy
ul. Marii Konopnickiej 1
76-231 Damnica

Dyrektor żłobka
Maria Czerska

________________________________________________________________________________________________

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Damnie
Damno 42
76-231 Damnica
tel. 59 8113 177

adres e-mail: sekretariat@spdamno.pl
www.spdamno.pl

Dyrektor szkoły
Joanna Rusak

________________________________________________________________________________________________

Szkoła Podstawowa im. Zjednoczonej Europy w Zagórzycy
Zagórzyca 20
76-231 Damnica
tel. 59 8113 421

adres e-mail: zszagorzyca@o2.pl
www.zszagorzyca.pl

Dyrektor szkoły
Robert Nowak

________________________________________________________________________________________________

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy
ul. Górna 8
76-231 Damnica
tel. 59 8113 248

adres e-mail: kierownik.gops@damnica.pl
www.gops.damnica.pl

Kierownik GOPS Damnica
Milena Piechowicz

________________________________________________________________________________________________

Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy
ul. Strażacka 3
76-231 Damnica
tel. 59 8102 028
tel. alarmowy 533 334 991

adres e-mail: zgk@damnica.pl
www: zgk.damnica.ibip.pl

Dyrektor ZGK Damnica
Aleksandra Winsztal

________________________________________________________________________________________________

Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy
ul. Wincentego Witosa 13
76-231 Damnica
tel. 59 8113 922

adres e-mail: ceik@damnica.org
www.ceik.damnica.org

Dyrektor CEiK Damnica
Grzegorz Gurłacz

________________________________________________________________________________________________

Gminna Biblioteka Publiczna w Damnicy
ul. Wincentego Witosa 13
76-231 Damnica
tel. 59 8112 818

adres e-mail: biblioteka.w.damnicy@wp.pl
www.damnica.naszabiblioteka.com

Dyrektor biblioteki
Dorota Nowak