BIĘCINO (niemieckie BENZIN) – wieś sołecka, ulicówka, zamieszkana przez 204 mieszkańców. 

BOBROWNIKI – nazwa wsi jest niedokładną kalką nazwy niemieckiej Bewersdorf, w której pień „Bobrow” ma fonetyczne wsparcie w niemieckim członie „Bewer” (gwarowe określenie chłopa), a człon złożeniowy „-dorf” został zastąpiony polskim formantem – niki. Liczba mieszkańców 570.

BUDY – wieś zamieszkana przez 120 mieszkańców.  Tworzy samodzielne sołectwo.

DAMNICA – jest to z pewnością Dębnica, zniemczona na Damnitz i z kolei zrekonstruowana przez komisję URM jako Damnica. Por. liczne nazwy miejscowe od podstawy dąb, dęb; Damnitz (1485), od 1756 roku Hebrondamnitz. Liczba mieszkańców 1186

DAMNO – stara wieś nad malowniczą rzeką Łupawą w środkowej części Pobrzeża Słowińskiego na Wysoczyźnie Damnickiej.  Damno jest wioską sołecką. W skład których wchodzą odpowiednio: miejscowość Damno, Wiatrowo i Głodowo. Liczba mieszkańców 579

DĄBRÓWKA (niemieckie DAMERKOW) – wieś zamieszkana przez 128 mieszkańców. Dąbrówką wraz z wsią Wiszno tworzą sołectwo.

DĘBNICZKA – wieś zamieszkana przez 37 mieszkańców.

DOMARADZ wieś zamieszkana przez 223 mieszkańców

GŁODOWO (niemieckie GLODDOW) – wieś zamieszkana przez 9 mieszkańców. Razem z miejscowościami: Damno oraz Wiatrowo tworzy sołectwo.

JEZIORKA (niemieckie GESORKE) – wieś zamieszkana przez 13 mieszkańców, wchodzi w skład sołectwa Świtały.

KARZNICZKA – wieś sołecka, położona nad rzeką Charstnicą. Na terenie miejscowości prężnie funkcjonuje Stacja Doświadczalna Oceny Odmian (SDOO Karżniczka). Liczba mieszkańców 325

ŁEBIEŃ wieś zamieszkana przez 200 mieszkańców

ŁOJEWO wieś zamieszkana przez 161 mieszkańców

MIANOWICE  wieś zamieszkana przez 299 mieszkańców

MRÓWCZYNO – wieś zamieszkana przez 50 mieszkańców. Razem z miejscowością Świecichowo tworzy sołectwo.

PAPRZYCE (niemieckie PAPRITZFELDE) – wieś zamieszkana przez 90 mieszkańców. Razem z miejscowością Sąborze tworzy sołectwo.

SĄBORZE (niemieckie LUDWIGSLUST) – wieś sołecka obejmująca miejscowość Paprzyce, położona przy drodze krajowej nr 6, zamieszkana przez 211 mieszkańców.

SKIBIN (niemieckie FRANZHAGEN) – wieś zamieszkana przez 28 mieszkańców. Miejscowość wchodzi w skład sołectwa Bobrowniki.

STARA DĄBROWA – miejscowość w gminie Damnica. Po raz pierwszy wzmianki o Starej Dąbrowie pojawiły się w kronikach w roku 1304 – 1309, w których wieś funkcjonowała jako niemiecki odpowiednik Alt Damerow. Liczba mieszkańców 178

STRZYŻNO (niemieckie STRESOW) – wieś sołecka położona nad rzeką Łupawą przy szlaku kolejowym Słupsk – Lębork, zamieszkana przez 223 mieszkańców.
Jako Stresow została wymieniona w 1287 roku. Nazwę wiąże etymologia z nazwą osobową Strzeż albo Strzyż.

ŚWIECICHOWO – dawniej Święcichowo było siedzibą lenną rodu von Kleist oraz von Schwetzkow lub Stojentin. W 1523 roku wymieniony jest „Clawes Swetzkow myt synen brodern tho Schwetzkow”. Wiadomo, że w 1717 r. należało do Petera Georga von Kleist. Liczba mieszkańców 249

ŚWITAŁY (niemieckie MARIENFELDE) – wieś zamieszkana przez 224 mieszkańców.

WIATROWO wieś zamieszkana przez 108 mieszkańców. Wieś wchodzi w skład sołectwa Damno

WIELOGŁOWY wieś zamieszkana przez 160 mieszkańców

WISZNO (niemieckie VIESCHEN) – wieś zamieszkana przez 25 mieszkańców. Viessen (1628), Vieschen (1699). Nazwa topograficzna od słowa wisz, czyli sitowie.

ZAGÓRZYCA (niemieckie SAGERITZ) wieś zamieszkana przez 293 mieszkańców. Sagerick (1440), Zaghertcze (1485), Sageritz (1571). Nazwa topograficzna od wyrażenia „za górą”, „z tamtej strony góry”.

ZAGÓRZYCZKI – wieś zamieszkana przez 47 mieszkańców. Miejscowość wraz z wsią Zagórzyca tworzy sołectwo.

 

Materiały na temat poszczególnych miejscowości  opracowane przez ZS w Damnicy, SP w Damnie,  oraz SP w Zagórzycy.

Informacje pozyskane również  ze strony: www.powiatslupsk.info.

Dane liczbowe uaktualnione na dzień: 2020-01-07