BIĘCINO (niemieckie BENZIN) – wieś sołecka, ulicówka, zamieszkana przez 197 mieszkańców. 

BOBROWNIKI – nazwa wsi jest niedokładną kalką nazwy niemieckiej Bewersdorf, w której pień „Bobrow” ma fonetyczne wsparcie w niemieckim członie „Bewer” (gwarowe określenie chłopa), a człon złożeniowy „-dorf” został zastąpiony polskim formantem – niki. Liczba mieszkańców 546.

BUDY – wieś zamieszkana przez 121 mieszkańców.  Tworzy samodzielne sołectwo.

DAMNICA – jest to z pewnością Dębnica, zniemczona na Damnitz i z kolei zrekonstruowana przez komisję URM jako Damnica. Por. liczne nazwy miejscowe od podstawy dąb, dęb; Damnitz (1485), od 1756 roku Hebrondamnitz. Liczba mieszkańców 1155.

DAMNO – stara wieś nad malowniczą rzeką Łupawą w środkowej części Pobrzeża Słowińskiego na Wysoczyźnie Damnickiej.  Damno jest wioską sołecką. W skład których wchodzą odpowiednio: miejscowość Damno, Wiatrowo i Głodowo. Liczba mieszkańców 559.

DĄBRÓWKA (niemieckie DAMERKOW) – wieś zamieszkana przez 118 mieszkańców. Dąbrówką wraz z wsią Wiszno tworzą sołectwo.

DĘBNICZKA – wieś zamieszkana przez 38 mieszkańców.

DOMARADZ wieś zamieszkana przez 212 mieszkańców.

GŁODOWO (niemieckie GLODDOW) – wieś zamieszkana przez 9 mieszkańców. Razem z miejscowościami: Damno oraz Wiatrowo tworzy sołectwo.

JEZIORKA (niemieckie GESORKE) – wieś zamieszkana przez 13 mieszkańców, wchodzi w skład sołectwa Świtały.

KARZNICZKA – wieś sołecka, położona nad rzeką Charstnicą. Na terenie miejscowości prężnie funkcjonuje Stacja Doświadczalna Oceny Odmian (SDOO Karżniczka). Liczba mieszkańców 321.

ŁEBIEŃ wieś zamieszkana przez 193 mieszkańców.

ŁOJEWO wieś zamieszkana przez 149 mieszkańców.

MIANOWICE  wieś zamieszkana przez 292 mieszkańców.

MRÓWCZYNO – wieś zamieszkana przez 46 mieszkańców. Razem z miejscowością Świecichowo tworzy sołectwo.

PAPRZYCE (niemieckie PAPRITZFELDE) – wieś zamieszkana przez 86 mieszkańców. Razem z miejscowością Sąborze tworzy sołectwo.

SĄBORZE (niemieckie LUDWIGSLUST) – wieś sołecka obejmująca miejscowość Paprzyce, położona przy drodze krajowej nr 6, zamieszkana przez 210 mieszkańców.

SKIBIN (niemieckie FRANZHAGEN) – wieś zamieszkana przez 22 mieszkańców. Miejscowość wchodzi w skład sołectwa Bobrowniki.

STARA DĄBROWA – miejscowość w gminie Damnica. Po raz pierwszy wzmianki o Starej Dąbrowie pojawiły się w kronikach w roku 1304 – 1309, w których wieś funkcjonowała jako niemiecki odpowiednik Alt Damerow. Liczba mieszkańców 180.

STRZYŻNO (niemieckie STRESOW) – wieś sołecka położona nad rzeką Łupawą przy szlaku kolejowym Słupsk – Lębork, zamieszkana przez 221 mieszkańców. Jako Stresow została wymieniona w 1287 roku. Nazwę wiąże etymologia z nazwą osobową Strzeż albo Strzyż.

ŚWIECICHOWO – dawniej Święcichowo było siedzibą lenną rodu von Kleist oraz von Schwetzkow lub Stojentin. W 1523 roku wymieniony jest „Clawes Swetzkow myt synen brodern tho Schwetzkow”. Wiadomo, że w 1717 r. należało do Petera Georga von Kleist. Liczba mieszkańców 232.

ŚWITAŁY (niemieckie MARIENFELDE) – wieś zamieszkana przez 217 mieszkańców.

WIATROWO wieś zamieszkana przez 106 mieszkańców. Wieś wchodzi w skład sołectwa Damno

WIELOGŁOWY wieś zamieszkana przez 148 mieszkańców.

WISZNO (niemieckie VIESCHEN) – wieś zamieszkana przez 26 mieszkańców. Viessen (1628), Vieschen (1699). Nazwa topograficzna od słowa wisz, czyli sitowie.

ZAGÓRZYCA (niemieckie SAGERITZ) wieś zamieszkana przez 288 mieszkańców. Sagerick (1440), Zaghertcze (1485), Sageritz (1571). Nazwa topograficzna od wyrażenia „za górą”, „z tamtej strony góry”.

ZAGÓRZYCZKI – wieś zamieszkana przez 44 mieszkańców. Miejscowość wraz z wsią Zagórzyca tworzy sołectwo.

Liczba mieszkańców Gminy Damnica według stanu na 01.01.2022 roku: 5749

 

Materiały na temat poszczególnych miejscowości  opracowane przez ZS w Damnicy, SP w Damnie,  oraz SP w Zagórzycy.

Informacje pozyskane również  ze strony: www.powiatslupsk.info.

Dane liczbowe uaktualnione na dzień: 2022-01-01