rok 2019 – Senator RP Kazimierz Kleina

rok 2020 – Fotograf Jan Maziejuk