1. Obiekt pałacowy w Bobrownikach

Obecnie stanowiący własność Farm Frites Poland Dwa Sp. z. o. o. (murowany, wybudowany w latach 1864 – 65, występujący w rejestrze pod poz. rej. A – 243)

galeri3

2. Obiekt pałacowy w Damnicy

Będący własnością Starostwa Powiatowego w Słupsku, siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, (murowany z końca. XIXw., występujący w rejestrze pod poz. rej. A – 240),

galeri1 (1)

3. Kościół ewangelicki

Ob. parafia rzymsko- katolicka pod wezwaniem św. Szymona i Judy Tadeusza w Damnie (murowany, wybudowany w 1879 r., występujący w rejestrze pod poz. rej. A – 372),

kosciol w damnie

4. Pawilon parkowy

Położony w miejscowości Domaradz stanowiący własność prywatną (murowany, wybudowany w 1854 r., figurujący w rejestrze zabytków pod poz. rej. A – 44),

domaradz pp

5. Obiekt pałacowy w Karzniczce

Będący własnością prywatną (murowany, wybudowany pod koniec XVIII w., 2 poł. XIX w., występujący w rejestrze pod poz. rej. A – 58).

Palac w Karzniczce

6. Obiekt dworski w Świecichowie

Stanowiący własność prywatną (murowany, wybudowany w poł. XIX w., figurujący w rejestrze zabytków pod poz. rej. A – 166).

dwor w sw

 

Ponadto, na terenie gminy Damnica znajduje się wiele cennych obiektów zabytkowych nie wpisanych do rejestru zabytków. Ważniejsze spośród nich to:

1. Kościół ewangelicki

Ob. rzym.- kat. fil. p. w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Damnicy (murowany, wybudowany na przełomie 1906 – 1907r., przewidywany jest wpis do rejestru zabytków).

kosciol w damnicy

2. Dwór w Damnie

Stanowiący własność prywatną (murowany, wybudowany na przełomie 1937 – 1940 r., ewid.).

dwor w dam

 

3. Kościół ewangelicki

Ob. rzym.- kat. fil. p.w. św. Stanisława Kostki w Domaradzu (murowany, wybudowany w 1907 r., ewid.).

kosciol w domaradzu

 

4. Obiekt pałacowy

Znajdujący się w Łojewie (murowany, pochodzący z 4 ćw. XIX w., rozbudowany w ok. l914 r., ewid.).

 

5. Obiekt pałacowy w Wielogłowach

Murowany znajdujący się w miejscowości Wielogłowy, pochodzący z 1887 r., przebudowany w roku 1910.

galeri2

 

6. Kościół ewangelicki w Zagórzycy

Ob. rzym.- kat. parafii, p.w. św. Józefa Oblubieńca w Zagórzycy (murowany, wybudowany w 1844 r., 1903 r., ewid.).

kosciol w zag

 

Imponujące są też stare zabytkowe pałace i zespoły parkowe w Święcichowie, Domaradzu, Bobrownikach, a także park w Karżniczce, w którym rośnie osobliwość przyrody – dąb szypułkowy, liczący ok. 400 lat o obwodzie 480 cm.
W Damnicy istniały również dwa cmentarze. Na istniejącym w pobliżu torów kolejowych, zachowało się sporo dawnych grobów