Lokalne telefony alarmowe

 • 59 841 60 00: ENERGA-OPERATOR SA – dostawca prądu
 • 59 842 59 23: Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Telefony alarmowe w Polsce z telefonu stacjonarnego

 • 999: Pogotowie
 • 998: Straż Pożarna
 • 997: Policja
 • 994: Pogotowie Wodno – Kanalizacyjne
 • 993: Pogotowie Ciepłownicze
 • 992: Pogotowie Gazowe
 • 991: Pogotowie Energetyczne
 • 988: Telefon Zaufania
 • 986: Straż miejska
 • 981: Pomoc drogowa
 • 112: Numer alarmowy z komórki

 

Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2018/2019 r.

Wyciąg z planu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu słupskiego w sezonie zimowym 2018/2019 dotyczącego Gminy Damnica

BEZPIECZEŃSTWO NA OBSZARACH WODNYCH GMINY DAMNICA

Numer 112 służy wyłącznie do powiadamiania w nagłych sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia.

 

Jak dzwonić na 112?

Czyli co należy robić krok po kroku od momentu wybrania numeru 112:

 • miejsce rozmowy powinno znajdować się w pobliżu miejsca zdarzenia i pozwalać na przeprowadzenie spokojnej rozmowy z operatorem (bez zakłóceń),
 • jeśli to możliwe, połączenie z operatorem numeru 112 powinno być wykonane przez osobę znajdującą się bezpośrednio w miejscu zagrożenia lub inną osobą będącą świadkiem danego zdarzenia,
 • należy czekać cierpliwie do momentu zgłoszenia się operatora, nie odkładać słuchawki do czasu, gdy połączenie nie zostanie podjęte (połączenie jest bezpłatne, więc nie generuje kosztów dla zgłaszającego zdarzenie),
 • przedstawić się z imienia i nazwiska, krótko opisać zdarzenie lub sytuację, której było się świadkiem w celu wezwania przez operatora CPR właściwej służby,
 • wskazać miejsce przebywania/adresu, w którym miało miejsce zdarzenie lub sytuacja; jeśli to możliwe wskazać najszybszą drogę dojazdu do miejsca zdarzenia,
 • udzielać dodatkowych informacji na zadawane przez operatora pytania,
 • wykonywać polecenia/instrukcje przekazywane przez operatora,
 • nie rozłączać się do czasu wyraźnego polecenia operatora z uwagi na konieczność przekazania najważniejszych informacji o zdarzeniu,
 • jeśli sytuacja nagle się zmieni lub pogorszy, należy szybko o tym powiadomić operatora numeru 112,
 • należy starać się o chwilowe nie korzystanie z telefonu, z którego dokonywano zgłoszenia na wypadek, gdyby operator próbował skontaktować się ponownie w celu weryfikacji informacji lub udzielenia innych dodatkowych informacji.

CZEGO MOŻESZ SPODZIEWAĆ SIĘ DZWONIĄC NA 112?

Zgłoszenie zostanie skierowane do najbliższego centrum powiadamiania ratunkowego właściwego ze względu na miejsce lokalizacji osoby zgłaszającej zdarzenie lub – w przypadku problemów z łącznością – może być przekierowane do następnego centrum powiadamiania ratunkowego, które przyjmie zgłoszenie i powiadomi właściwe służby.

Co robi operator odbierający połączenie na numer alarmowy 112?

 • zapyta o rodzaj zdarzenia, miejsce zdarzenia,
 • wstępnie dokona oceny sytuacji i dokona weryfikacji, która służba powinna być skierowana do miejsca zdarzenia,
 • poinformuje o rodzaju zdarzenia właściwe służby ratunkowe najbliższe miejscu zdarzenia, dlatego tak istotne jest jak najbardziej precyzyjne wskazanie miejsca/ lokalizacji,
 • jeśli zajdzie taka potrzeba, operator może połączyć osobę zgłaszającą zdarzenie bezpośrednio z dyspozytorem danej służby np.: z dyspozytorem medycznym.

WÓJT GMINY DAMNICA

oraz OSP DAMNICA
INFORMUJE

Szanowni Państwo, mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców i ich prawo do bycia informowanym o sprawach ważnych dla społeczności gminnej lub sołeckiej oraz rozumiejąc, że czas i forma przekazania informacji jest bardzo istotna, zdecydowaliśmy się, wraz z Ochotniczą Straż Pożarną z Damnicy, utworzyć Gminny System Powiadamiania /za pomocą kanału SMS/ pod nazwą WIEM.CO.

Jeżeli chcecie Państwo, bezpłatnie otrzymywać wiadomości SMS z informacjami o:

 • Wydarzeniach kulturalnych i sportowych z terenu gminy;

 • Awariach i przerwach w planowanych dostawach wody;

 • Zmianach w harmonogramie wywozu śmieci;

 • Ważnych komunikatach urzędowych;

 • Bezpłatnych programach medycznych, edukacyjnych itp.;

 • Ostrzeżeniach w związku z gwałtownymi burzami, wichurami
  i innymi zagrożeniami lokalnymi.

WYŚLIJCIE SMS POD NUMER 664 079 964
O TREŚCI WYBRANEGO KODU REJESTRACYJNEGO
PRZYPISANEGO DO TWOJEGO SOŁECTWA
.

Lista kodów znajduje się w tabeli poniżej.

Pamiętajcie jedynym kosztem, jaki poniesiecie jest koszt wysyłki
za sms rejestracyjny zgodny z planem taryfowym waszego operatora.

 

LP

SOŁECTWO

Kod

LP

SOŁECTWO

Kod

1.

Bobrowniki

UGDAMNICA1

10..

Łojewo

UGDAMNICA10

2.

Bięcino

UGDAMNICA2

11.

Mianowice

UGDAMNICA11

3.

Budy

UGDAMNICA3

12.

Sąborze

UGDAMNICA12

4.

Damnica

UGDAMNICA4

13.

Stara Dąbrowa

UGDAMNICA13

5.

Damno

UGDAMNICA5

14.

Strzyżyno

UGDAMNICA14

6.

Dąbrówka

UGDAMNICA6

15.

Świecichowo

UGDAMNICA15

7.

Domaradz

UGDAMNICA7

16.

Świtały

UGDAMNICA16

8.

Karzniczka

UGDAMNICA8

17.

Wielogłowy

UGDAMNICA17

9.

Łebień

UGDAMNICA9

18.

Zagórzyca

UGDAMNICA18

 

Jednym sms-em zapewnisz sobie komfort bycia dobrze poinformowanym.

Zapisując się akceptujesz regulamin dostępny na stronie www.damnica.pl i wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych kontaktowych nadawcy.

Rezygnacja z usługi – wyślij SMS o treści:

DAMNICA.WYPISZ na ten sam numer

WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIESZ POD NASTĘPUJĄCYMI LINKAMI:

Regulamin korzystania z serwisu

Subskrypcja – tu możesz bezpośrednio zapisać się do serwisu SMS

0001(9)

Dokument w formacie PDF: lista kodów