Informujemy, że z dniem 01 stycznia 2014 roku zgodnie z uchwałą Rady Gminy Damnica z dnia 30 października 2013 roku zmieniono dotychczasową nazwę samorządowej instytucji kultury „Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Damnicy” na „Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy”.
Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy (w skrócie CEiK) od 1 stycznia 2014 roku, jest oficjalną nazwą samorządowej instytucji kultury w Damnicy.