Harmonogram wywozu odpadów na 2019 rok łącznie z posesjami o utrudnionym dojeździe

Pszok Damnica-2019

Informujemy iż, od dnia 1 marca 2019 r. zmieniły się stawki za odbiór odpadów komunalnych :

– Odpady komunalne segregowane – odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny ( szkło, tworzywo sztuczne i metal, papier, odpady biodegradalne) – stawka miesięczna wynosi 15,50 zł za osobę.

– Odpady komunalne zmieszane – odpady komunalne, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny (odpady komunalne nie poddane segregacji) – stawka miesięczna wynosi 26,00 zł za osobę.

Informujemy również, że istnieje możliwość zamiany deklaracji – deklaracja do pobrania poniżej:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2019

Jak segregować odpady: 

 

 

 

 

Wykaz punktów odbioru odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych

Rejestr podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Damnica:

Aktualna deklaracja (2018) do pobrania

Harmonogram wywozu (posesje utrudniony dojazd) na 2018 rok

STAWKI-OPŁATY 2018 

Adres punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

harmonogram wywozu odpadów 2017 rok     harmonogram-posesje o utrudnionym dojeździe 2017

HARMONOGRAM WYWOZU NA 2016 rok

Harmonogram wywozu śmieci 2015r.

Jak segregować?

OSIĄGNIETE POZIOMY RECYKLINGU- przedsiębiorcy

OSIĄGNIĘTE POZIOMY RECYKLINGU

RIPOK- miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Damnica

PSZOK Damnica- godziny otwarcia

Informacje dla osób prowadzących działalność rolniczą

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

Edukacja – mądre zakupy

Edukacja -mikroplastiki

Edukacja – odpady problemowe

Edukacja – recykling odpadów

ZAPOBIEGAJMY_POWSTAWANIU_ODPADÓW

mmplakat

ANALIZA-stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Damnica za rok 2016 r

ANALIZA stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Damnica za rok 2015

ANALIZA stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Damnica za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Damnica za rok 2013.

Gospodarka odpadami

Odpady zielone

Kompostowanie