„Przybliża się czas gdy śpiewać trzeba pieśń radości”
W piątek, 7 grudnia 2012 roku w Zespole Szkół w Damnie popłynęły dźwięki przepięknych kolęd i pieśni bożonarodzeniowych. Dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Stowięcinie, Zespołu Szkół w Zagórzycy oraz Zespołu Szkół w Damnie już po raz trzeci spotkały się na Gminnym Festiwalu Kolęd i utworów o tematyce świątecznej.
Głównym celem imprezy muzycznej jest ukazanie ciągle aktualnych walorów piosenek świątecznych pochodzących z różnych czasów i kultur, konfrontacja osiągnięć młodych wokalistów, umożliwienie młodym artystom zaprezentowanie się przed szeroką publicznością.
Na uroczystość do Zespołu Szkół w Damnie przybyli zaproszeni goście: Zastępca Wójta Gminy Damnica, Pan Paweł Lewandowski, Przewodniczący Rady Gminy Damnica, Pan Włodzimierz Kisiel, Dyrektor Zespołu Szkół w Zagórzycy, Pan Robert Nowak, przedstawiciel Nadleśnictwa w Damnicy, Pan Grzegorz Czerski, Proboszcz Parafii pw. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Damnie, Ksiądz Zdzisław Wirkus, Przedstawiciele Rady Rodziców oraz Rodzice.
Chociaż na dworze chłód dawał się we znaki, nasze serca były rozgrzane pięknym śpiewem wszystkich uczestników. III Gminny Festiwal Kolęd i utworów o tematyce świątecznej otworzyła Pani Joanna Rusak, Dyrektor Zespołu Szkół
w Damnie.
Młodzi artyści wzruszali słuchaczy pięknem głosu, dbali o zachowanie najwyższego poziomu widowiska i dobrą atmosferę publiczności. Największe emocje wśród zgromadzonej widowni budziły jak zwykle występy najmłodszych. Uczniowie zerówki z Damna śpiewali nie tylko pięknie, ale również prezentowali się w niezwykłych świątecznych strojach.
Bardzo wzruszającym momentem uroczystości było wykonanie przez absolwentki Zespołu Szkół w Damnie „Pastorałki dla nieobecnych” w trakcie, której na telebimie wyświetlono zdjęcia nieżyjących już pracowników szkoły. Zwieńczeniem występów było wręczenie upominków wszystkim młodym artystom, którzy w tym roku wzięli udział w festiwalu.
Pomysłodawczynią Festiwal Kolęd jest Pani Małgorzata Kozłowicz, nauczycielka muzyki w Zespole Szkół w Damnie.

Autor: Agnieszka Nowicka, ZS Damno