W sobotę, 22 marca 2014 roku w Zespole Szkół w Damnie odbył się III Wojewódzki Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „RYTM I MELODIA”. Honorowy Patronat nad imprezą objął Wójt Gminy Damnica, Pan Grzegorz Jaworski, który ufundował specjalną nagrodę dla najlepszego wykonawcy – GRAND PRIX.    Konkurs odbył się już po raz piąty. Pierwsze dwie edycje miały rangę rywalizacji na poziomie gminy, od 2012 roku rozszerzono jego wymiar i biorą w nim udział wykonawcy z całego województwa pomorskiego.

Na uroczystość do Zespołu Szkół w Damnie przybyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Damnica, Pan Grzegorz Jaworski, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Damnica, Pani Bożena Krawczewska, Przedstawiciele Rady Rodziców oraz licznie zgromadzeni rodzice. Podczas imprezy, poza zmaganiami konkursowymi, chór Zespołu Szkół w Damnie pod kierownictwem Pani Małgorzaty Kozłowicz wykonał utwór promujący gminę Damnica pt. „Zwykła piosenka o niezwykłym miejscu”. 22 marca na szkolnej scenie zaprezentowało się 23 solistów oraz 12 zespołów w trzech grupach wiekowych: klasy 0-3 i 4-6 szkoły podstawowej i I-III gimnazjum. Uczestnikami byli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kępicach, Szkoły Podstawowej nr 5 w Słupsku, Szkoły Podstawowej w Gogolewie, Szkoły Podstawowej nr 1 i Zespołu Szkół Sportowych w Człuchowie, Szkoły Podstawowej w Motarzynie, Szkoły Podstawowej w Wytownie, Szkoły Podstawowej w Domaradzu, Szkoły Podstawowej w Zaleskich, Szkoły Podstawowej w Głobinie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Główczycach, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Stowięcinie, Szkoły Podstawowej w Redzikowie, Szkoły Podstawowej w Gogolewku, Gimnazjum nr 3 w Słupsku oraz gospodarze konkursu. Poczynania młodych wokalistów oceniało jury w składzie: Pani Jolanta Otwinowska – dyrygent chóru Kantele oraz chóru ZNP, przewodnicząca wielu konkursów wokalnych i Pani Beata Kamińska – pianistka, wokalistka, absolwentka wokalistyki jazzowej Akademii Muzycznej
w Gdańsku, instruktor muzyczny.

Po wysłuchaniu wszystkich uczestników Jury wyłoniło zdobywcę nagrody GRAND PRIX oraz laureatów w poszczególnych kategoriach wiekowych. Dzień 22 marca 2014 roku najmilej wspominać będzie Zespół NETIRO ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Człuchowie, który otrzymał specjalną nagrodę GRAND PRIX III Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „RYTM I MELODIA” za wykonanie piosenki „W stronę Słońca”.

Wśród nagrodzonych nie zabrakło uczniów Zespołu Szkół w Damnie. W grupie uczniów klas 0-3 szkoły podstawowej w kategorii solista III miejsce zajęła Julia Ostrowska zaś w kategorii zespół I miejsce wyśpiewał sobie Zespół „Skrzaty”. Miejsce na podium w grupie dzieci klas 4-6 szkoły podstawowej w kategorii solista zdobyła Wiktoria Staszczuk plasując się na II miejscu, natomiast I miejsce w kategorii zespół zdobył Zespół „Do, Re, Mi”. Młodych artystów przygotowywała Pani Małgorzata Kozłowicz – nauczycielka muzyki i pomysłodawczyni konkursu.

Wszyscy uczestnicy konkursu zostali należycie ugoszczeni oraz otrzymali dyplomy za udział. Nagrodę główną wręczył Wójt Gminy Damnica, Pan Grzegorz Jaworski. Statuetki i dyplomy dla zwycięzców w pozostałych kategoriach wręczali członkowie jury: Pani Jolanta Otwinowska i Pani Beata Kamińska oraz dyrektor Zespołu Szkół w Damnie, Pani Joanna Rusak. Następnie rozstrzygnięto wyniki I Wojewódzkiego Konkursu Poetyckiego „RYTM I MELODIA” oraz
I Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „RYTM I MELODIA”. Dyplomy i nagrody wręczali: członek jury konkursu poetyckiego, Pan Grzegorz Gurłacz oraz członek jury konkursu plastycznego, Pani Barbara Waśniewska i Pani Joanna Rusak. Na zakończenie przygotowano słodki poczęstunek.

O przygotowanie oprawy technicznej konkursu zadbał Dyrektor Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy, Pan Grzegorz Gurłacz.
Cieszymy się, że mogliśmy w Zespole Szkół w Damnie gościć tak wspaniale śpiewającą młodzież z całego naszego województwa. Konkurs okazał się bardzo wyjątkowym zjawiskiem artystycznym, przepełnionym wspaniałą atmosferą oraz ogromną pasją uczestników.

Agnieszka Nowicka