Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o zmianach w KARCIE DUŻEJ RODZINY.
Z dniem 01 stycznia 2018r. Karta Dużej Rodziny uzyskała nową formę dokumentu elektronicznego. Ma ona wiele zalet – przede wszystkim członkowie rodzin wielodzietnych nie muszą czekać kilku tygodni na wydrukowanie Kart, jak to ma miejsce w przypadku Kart tradycyjnych (plastikowych). Karty w formie elektronicznej udostępnione są swoim posiadaczom w przeciągu kilku minut od momentu, w którym użytkownik SI KDR pozytywnie rozpatrzy wniosek i wyśle zamówienie na Karty.

Członek rodziny, zainteresowany „kartą elektroniczną”, będzie musiał przedstawić swoje żądanie we wniosku o jej przyznanie. Rodzice, występujący w imieniu swoich dzieci będą musieli wskazać których członków rodziny dotyczy żądanie.

By doszło do wydania karty w wersji mobilnej wnioskodawca musi podać: adres poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego każdego członka rodziny, który będzie korzystać z usługi.

Zachęcamy członków rodzin wielodzietnych do korzystania z możliwości złożenia wniosku o KDR w formie elektronicznej, za pośrednictwem Portalu Informacyjno -Usługowego Empa@tia Wypełnienie wniosku o KDR za pośrednictwem PIU Emp@tia zajmuje znacznie mniej czasu , niż w formie tradycyjnej. Informację o składaniu wnioski o KDR za pośrednictwem PIU Emp@tia można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem : https:/ www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/mkdr/.

Więcej informacji o KDR w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Damnica ul.Górna 8 pok.9 , tel. 59 8113-248 w godz. od 7.30 do 14.30

Informacja: GOPS Damnica