Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Słupsku zaprasza do zapoznania się z materiałem.Materiał filmowy dotyczy rejestru wyborców.