Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi informuje, że ogłasza nabory wniosków o powierzenie grantów w ramach dwóch zakresów dot.: Zakres 1.1.1.2. Wspieranie aktywności społeczności lokalnej oraz integracji społecznej i zawodowej Zakres 2.1.2.1. Wsparcie rozwoju produktów i usług lokalnych.

Szczegóły na stronie internetowej: http://pds.org.pl/nabory-wnioskow/