W związku z „Programem Współpracy Wojewody Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi…”, Wojewoda Pomorski zaprasza przedstawicieli Gminy Damnica do udziału w pracach Komisji konkursowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych.

Poniżej w załącznikach (format PDF) znajdziecie Państwo ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych oraz formularz zgłoszeniowy.

Formularz – str. 1              Formularz – str. 2         Ogłoszenie str. 1         Ogłoszenie str. 2