Informacja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie wycinki drzew na prywatnej posesji.0001(8)