Producenci rolni na terenie
Gminy Damnica

Wójt Gminy Damnica informuje, iż producenci rolni, będący w posiadaniu lub współposiadaniu
gruntów rolnych, położonych na terenie Gminy Damnica, winni składać wnioski o zwrot podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w terminie:
od 1 lutego 2021 roku do 1 marca 2021 roku wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi
dowód zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2020
roku do 31 stycznia 2021 roku.
od 1 sierpnia 2021 roku do 31 sierpnia 2021 roku wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami)
stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r.
w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Wypłata producentom zwrotu podatku akcyzowego nastąpi na wskazany rachunek bankowy
lub w kasie Urzędu Gminy Damnica w terminie:
od 1 do 30 kwietnia 2021 roku, w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie.
– od 1 do 29 października 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Druki wniosków o zwrot podatku akcyzowego, oświadczeń, zestawienia faktur koniecznych
do prawidłowego złożenia wniosku są również dostępne na stronie damnica.pl, BIP Damnica
w zakładce „zwrot podatku akcyzowego” lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Damnica na Biurze
Obsługi Mieszkańca w godzinach pracy Urzędu, gdzie należy składać wnioski.

 

Informacja do pobrania – pdf