25 stycznia 2019 roku w szkole imienia Jana Brzechwy w Damnie odbył się  IV Międzyszkolny  Kaszubski Przegląd Dokonań Szkół pod tytułem „Gòdë

w krôjnieGrifa i Dãbù”(Boże Narodzenie w krainie Gryfa i Dębu)

pod patronatem Starosty Powiatu Słupskiego, Pana Pawła Lisowskiego.

W tym roku swoją obecnością zaszczyciło nas wielu zacnych gości, których gorąco witała pani dyrektor naszej szkoły – Joanna Rusak. Tego dnia do szkoły w Damnie  przybyli między innymi: Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Powiatu Słupskiego – Pan Zbigniew Babiarz-Zych, Przewodniczący Rady Gminy Damnica-Pan Kazimierz Kozina, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Damnica-pan Zbigniew Kaźmierski, Radny naszej  gminy-Pan Wojciech Wilkowski, Sekretarz gminy- Pani Marta Bursztynowicz, Dyrektor Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy-Pan Grzegorz Gurłacz, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Damnicy-Pani Bożena Kozłowska, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy- Pan Andrzej Łosiak, Dyrektorzy szkół w Gminie Damnica: Pani Maria Czerska i Pan Robert Nowak, a także Proboszcz Parafii Świętych Szymona i Judy Tadeusza w Damnie–ksiądz Zdzisław Wirkus.

    W przeglądzie wzięło udział 118 uczestników ze szkół podstawowych w: Damnicy, Zagórzycy, Głobinie, Stowięcinie, Główczycach, Pobłociu i Damnie.

Poziom artystyczny  występów był  wysoki. Uczniowie zaprezentowali  piękne kaszubskie kolędy, montażesłowno-muzyczne i widowiska związane ze zwyczajami  Bożego Narodzenia na Kaszubach. Podczas całego spotkania było barwnie, radośnie, a nawet  tanecznie, gdy na scenie pojawili się: gwiazdor, baran, bocian, śmierć, kominiarz, diabeł, koń, baba z dziadem,smarowali  sadzą i porywali zebranych do tańca.

Wielkie gratulacje i podziękowania za doskonałe przygotowanie uczniów do występów należą się nauczycielom: Paniom: Małgorzacie  Kozłowicz, Aleksandrze  Bodnar, Barbarze Szul, Wiesławie Wódź, Weronice  Michalik, Magdalenie Czarnowskiej- Mikulak, Renacie Lemik, Małgorzacie Leśniańskiej i Panom: Jarosławowi Danilukowi oraz  Bartoszowi Wiśniewskiemu.

Po poczęstunku i krótkiej przerwie uczestnicy mogli na żywo  usłyszeć współczesny kaszubski  zespół Fucus, który zachęcał do wspólnego śpiewu kolęd zarówno w języku polskim jak i kaszubskim. Publiczność żywo reagowała na kolędy napisane lata temu jak i te zupełnie  nowe.

Tradycyjnie spotkaniu towarzyszył Damniś (maskotka naszej gminy), który na koniec imprezy  wcielił się w rolę Gwiazdora, rozdawał prezenty i chętnie pozował do zdjęć na pamiątkę wydarzenia.

     Tegoroczne  spotkanie pod tytułem „Gòdë w krôjnieGrifa i Dãbù” przeszło  zatem do historii nauki języka kaszubskiego w powiecie słupskim i spełniło główny swój cel jakim było przyniesienie dobrej nowiny  oraz nadziei  na odrodzenie się wiosny, przyrody, życia i nas samych.