Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 15 marca.

Będzie ono poświęcone możliwościom skorzystania przez kobiety ze wsparcia Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

W programie spotkania m.in.:

  • ​Jak Fundusze Europejskie wspierają kobiety – wprowadzenie.
  • Możliwości skorzystania ze wsparcia Funduszy Europejskich na założenie działalności gospodarczej, aktywizację zawodową oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych.
  • Kobieta Sukcesu – czyli jak w praktyce skorzystać z Funduszy Europejskich
  • Piękna być – porady wizażystki
  • Źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Miejsce i termin spotkania:
Spotkanie odbędzie się w czwartek 15 marca 2018 r. w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku przy ul. Portowej 13 B (budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego, sala konferencyjna – I piętro), w godz. 10:00-12:30.

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 14 marca 2018 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod
numerem: 59 714 18 44 lub 59 714 18 45. Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Program oraz formularz zgłoszeniowy na spotkanie dostępne na stronie:
https://pomorskiewunii.pomorskie.eu/-/spotkanie-informacyjne-w-slupsku-wsparcie-dla-kobiet-w-projektach-finansowanych-z-funduszy-europejskic-1

Plakat A4 spotkanie 15.03