Trwają prace nad stworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Damnica na lata 2016 – 2025.W poniedziałek, 18 stycznia odbyło się spotkanie warsztatowe grupy, której zadaniem jest aktywna pomoc w opracowaniu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Damnica na lata 2016-2025”.  W skład grupy weszli przedstawiciele Urzędu Gminy, kierownicy jednostek gminy – GOPS, CEiK, dyrektorzy szkół, przedstawiciele Rady Gminy Damnica oraz przedstawiciele lokalnych organizacji i stowarzyszeń. Głównym założeniem spotkania było przedstawienie ekspertom silnych i słabych stron Gminy, ustalenie priorytetów rozwoju, wskazanie najbliższych, realnych celów do osiągnięcia. Zebrane informacje będą analizowane i porównane z wynikami badań społecznych, które posłużą do wypracowania tego ważnego dla każdej gminy dokumentu.