Jan Maziejuk urodził się przed wojną w Jagodnicy na Podlasiu. Na Pomorze Środkowe
(do Kamnicy k. Miastka) przybył na początku 1956 roku. Podjął pracę w pobliskim PGR. Pracował jako ślusarz, wkrótce jednak został instruktorem kulturalno – oświatowym, prowadził zakładową świetlicę
i opiekował się radiowęzłem. Dostał tam służbowy, małoobrazkowy aparat fotograficzny „Zorka”.
I tak zaczęła się jego pasjonująca przygoda z fotografią.
W latach 1987 – 1990 był Prezesem Słupskiego Towarzystwa Fotograficznego. Przez ponad 50 lat
z pasją, niesamowitą przenikliwością fotografował mieszkańców Pomorza, ich codzienne życie
i znaczące wydarzenia, które kształtowały powojenną rzeczywistość na ziemiach zachodnich
i północnych.
Z czasem został fotoreporterem i członkiem redakcji tygodnika „Konfrontacje”, współpracował także
z dziennikiem „Głos Koszaliński”. Później nawiązał współpracę ze słupskim tygodnikiem „Zbliżenia”.
W czasie słupskiej „Solidarności” i w stanie wojennym robił znakomite fotoreportaże. Po okresie transformacji ustrojowej, w latach 1990 – 1998 pracował jako fotoreporter w największej gazecie codziennej na środkowym Pomorzu – „Głosie Pomorza”. Okazjonalnie współpracował też z mediami ogólnopolskimi, m. in. z „Gazetą Wyborczą”. Aktualnie, pomimo tego, że jego życie zawodowe zwolniło, to nie ma żadnego wydarzenia kulturalnego czy społecznego w Słupsku i okolicach, gdzie nie byłby obecny Jan Maziejuk ze swoim aparatem.
W jego bogatym archiwum znajdują się fotografie, które stanowią nieocenione źródło wiedzy
o minionym czasie, stanowią swoisty dokument tego o się działo i dzieje. Jego prace fotograficzne były prezentowane na ponad 30 wystawach indywidualnych, w tym, m.in. Łodzi, Koszalinie, Berlinie, Hedecku i Archangielsku. Brał czynny udział w ponad 40 wystawach zbiorowych. Został nagrodzony
w ponad 50 konkursach fotograficznych o najwyższym prestiżu. W dorobku ma też ilustracje zamieszczone w blisko 50 wydawnictwach albumowych i książkowych.
Dalej publikuje i wystawia swoje prace. Szczególnie związał się ze Starostwem Powiatowym w Słupsku. W periodyku kulturalnym „Powiat Słupski” zawsze są jego zdjęcia. W dotychczasowej twórczości Jana Maziejuka widać, że Gmina Damnica zajęła szczególne miejsce w jego sercu. Często nas odwiedza, fotografuje i następnie publikuje prace z różnych wydarzeń na terenie Gminy Damnica.
Bardzo się z tego cieszymy i dziękujemy 🙂🙂🙂
Film o Janie Maziejuku:
https://www.facebook.com/watch/?v=698968297342912