Gmina Damnica wspólnie z Nadleśnictwem Damnica

1 czerwca 2019 roku

godz. 11:00

organizuje akcję sadzenia dębów

pn. „JEDNO DZIECKO, JEDNO DRZEWO”

Zapraszamy rodziców dzieci urodzonych na terenie Gminy Damnica w 2018 r.,

do czynnego udziału w wydarzeniu.

Materiał sadzeniowy zapewni Nadleśnictwo Damnica

Każde z dzieci otrzyma pamiątkowy certyfikat.

Formularze zgłoszeniowe – (pod linkiem)

należy złożyć do dnia 10 maja do Urzędu Gminy Damnica w pokój nr 13