Stara Dąbrowa: Kolejny Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Medale Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej dla Państwa Pauliny i Lecha Chotkowskich.

W czwartek, 18 lutego odbył się kolejny Jubileusz z okazji 50-leica pożycia małżeńskiego w Starej Dąbrowie. Maria Janusz, wójt gminy Damnica wspólnie z Zofią Kostrzewą, kierownikiem damnickiego USC wręczyły kwiaty oraz medale nadawane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Państwu Paulinie i Lechowi Chotkowskim.
Jubilaci dochowali się dwóch córek oraz czterech wnuków. Jubilatka w 10. roku życia przybyła do Starej Dąbrowy wraz z rodzicami. Jubilat przyjechał do Łebienia wraz z rodzicami przed pięćdziesięciu laty. Wspólnie prowadzili gospodarstwo rolne.
Pani Paulina pracowała w Urzędzie Gminy Stara Dąbrowa najpierw jako inkasentka, potem prowadziła sprawy meldunkowe i finansowe.
Pan Lech pracował przez 14 lat w Straży Leśnej, przez kolejne 12 w zieleni miejskiej.

Serdecznie gratulujemy jubileuszu i życzymy kolejnych lat przeżytych w zdrowiu i wzajemnej miłości.