Gmina Damnica już drugi tydzień realizuje dystrybucję węgla w ramach zakupu preferencyjnego. Dotychczas, do mieszkańców naszej gminy trafiło ponad 240 ton tego surowca.

W najbliższych dniach kolejne  100 ton zostanie rozdystrybuowanych do mieszkańców naszej gminy.

Zainteresowanych zakupem węgla w ramach ww. programu  prosimy o bezpośredni kontakt z:

  1. GOPS w Damnicy w sprawach: wypełniania i składania wniosków. Ponadto GOPS dokonywać będzie indywidualnych powiadomień osób, które wyraziły chęć zakupu węgla po preferencyjnej cenie.
  2. Urzędem Gminy Damnica w sprawach: opłat za zamówiony węgiel oraz miejsca jego odbioru.
  3. Składami firmy „ULENBERG” w sprawach: odbioru węgla, workowania, dowozu oraz certyfikatu jakościowego.

Cena to 1684,50 zł za tonę. Limit w roku 2022 to 1,5 tony oraz w 2023 również 1,5 tony.

Więcej informacji: http://damnica.pl/dystrybucja-wegla/