Kadra

Andrzej Kordylas Wójt Gminy Damnica
59 84 84 431 wojt@damnica.pl
Marta Bursztynowicz Sekretarz Gminy Damnica
059 84 84 439 sekretarz@damnica.pl
Urszula Perkowska Skarbnik Gminy Damnica
059 84 84 445 skarbnik@damnica.pl
Halina Buchholz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Damnicy
59 84 84 432 usc@damnica.pl