Kadra

Andrzej Kordylas Wójt Gminy Damnica
59 848 44 30 wojt@damnica.pl
Grzegorz Kiczmachowski Zastępca Wójta Gminy
59 848 44 30 zastepcawojta@damnica.pl
IZABELA RAK Sekretarz Gminy Damnica
59 84 84 451 sekretarz@damnica.pl
JOANNA MICHALSKA Skarbnik Gminy Damnica
59 848 44 45 skarbnik@damnica.pl
Halina Ambros Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Damnicy
59 848 44 32 usc@damnica.pl