Kierownicy jednostek gminy

Aleksandra Winsztal Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy
DOROTA NOWAK Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
Milena Piechowicz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Grzegorz Gurłacz Dyrektor Centrum Edukacji i Kultury
Maria Czerska Dyrektor Zespołu Szkół w Damnicy
Joanna Rusak Dyrektor Szkoły Podstawowej w Damnie
Robert Nowak Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zagórzycy