Kierownicy jednostek gminy

Mariusz Barański Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy
Grzegorz Gurłacz Dyrektor Centrum Edukacji i Kultury
Beata Orlicka Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Bożena Kozłowska Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
Maria Czerska Dyrektor Zespołu Szkół w Damnicy
Robert Nowak Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zagórzycy
Joanna Rusak Dyrektor Szkoły Podstawowej w Damnie