Kierownicy jednostek gminy

Grzegorz Grabowski Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej
Grzegorz Gurłacz Dyrektor Centrum Edukacji i Kultury
Beata Orlicka Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Bożena Kozłowska Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
Andrzej Kordylas Dyrektor Zespołu Szkół w Damnicy
Robert Nowak Dyrektor Zespołu Szkół w Zagórzycy
Joanna Rusak Dyrektor Zespołu Szkół w Damnie
Elżbieta Kołtun Dyrektor Szkoły Podstawowej w Domaradzu