SKŁAD RADY GMINY VII KADENCJI 2014-2018

Kazimierz Kozina Przewodniczący Rady
Joanna Michalska Wiceprzewodnicząca Rady
gomen@op.pl
Tadeusz Bubniak Radny
Bronisław Bubnowski Radny
Jerzy Dawidowski Radny
jurek2802@wp.pl
Emilia diegner Radna
697-629-458 emi.diegner@gmail.com
Marcin Jarzmicki Radny
607-333-075 marcin.jarzmicki@wp.pl
Grzegorz Kiczmachowski Radny
607-361-156 grzegorz.kiczmachowski@wp.pl
Leszek Kowalski Radny
507-184-558 leszek.kowalski4@gmail.com
Andrzej Michalski Radny
Paweł Obert Radny
pawel-obert@wp.pl
Jerzy Piskuła Radny
Sławomira Seweryńska Radna
ssewerynska@gmail.com
Paweł Wilkowski Radny
600-606-283 pavilk@wp.pl
Zbigniew Zieliński Radny