SKŁAD RADY GMINY VIII KADENCJI 2018 -2023

Kazimierz Kozina Przewodniczący Rady
Zbigniew Kaźmierski Wiceprzewodniczący Rady
Tadeusz Bubniak Radny
Paweł Cisek Radny
Ewa Diegner Radna
Monika Hetnarowicz Radna
Marcin Jarzmicki Radny
Wanda Kucharska Radna
Łukasz Malinowski Radny
Iwona Mędrkiewicz Radna
Paweł Obert Radny
Sławomira Seweryńska Radna
Agnieszka Szarłot – Dietrich Radna
Wojciech Wilkowski Radny
Patryk Pałucki Radny