SKŁAD RADY I KADENCJI 1990-1994

Pierwsze wybory samorządowe odbyły się dnia 27 maja 1990r.
Skład Rady – 18 radnych
Boryła Maria
Butrym Czesław
Czaczyk Leszek – do dnia 23.03.1991r. – rezygnacja z mandatu
Żulińska Olga – od dnia 05.07.1991r.
Czarnowski Tadeusz
Duda Roman
Gadziński Andrzej
Godlewski Włodzimierz
Kłos Marian
Lubińska Elżbieta – do dnia 20.12.1993r. – rezygnacja z mandatu, bez wyborów uzupełniających
Majchrzak Mirosław – do dnia 26.04.1991r. – rezygnacja z mandatu
Kostewicz Zbigniew – od dnia 05.07.1991r.
Mieleszczuk Danuta – do dnia 21.09.1991r. rezygnacja z mandatu
Woźniak Bogusław – od dnia 22.01.1992r.
Natkaniec Krystyna
Piasecki Andrzej – do dnia 30.11.1992r. – rezygnacja z mandatu, bez wyborów uzupełniających
Rola Józef
Rolek Henryk
Świtaj Janusz
Wrzeszykowska Wiesława
Żurawski Czesław

Przewodniczący Rady Gminy Damnica – Roman Duda

V-ce przewodniczący Rady Gminy Damnica – 1) Danuta Mieleszczuk – do 21.09.1991r.
od dnia 21.09.1991r. – Maria Boryła
2) Czesław Żurawski

Wójt Gminy Damnica wybrany w wyniku wyborów tajnych przez Radę Gminy Damnica:
Mirosław Anuszewski – do dnia 05.07.1991r.- odwołanie przez Radę
od dnia 21.09.1991r. – Grzegorz Jaworski

Zarząd Gminy Damnica pracował w składzie:
Wójt Gminy – przewodniczący
Z-ca Wójta
Czarnowski Tadeusz,
Kłos Marian,
Majchrzak Mirosław – do dnia 26.04.1991r.
Wrzeszykowska Wiesława – od dnia 05.07.1991r.
Lubińska Elżbieta – do dnia 21.09.1991r.
Rolek Henryk – od 21.09.1991r.

Delegat do Sejmiku Samorządowego Województwa Słupskiego:
Czaczyk Leszek – do dnia 23.03.1991r.
Godlewski Włodzimierz – od dnia 26.04.1991r.

Radni pracowali w następujących Komisjach:
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych
Komisja d/s Samorządu oraz Ładu i Porządku Publicznego