SKŁAD RADY II KADENCJI 1994-1998

Skład Rady – 18 radnych
Bachowski Jacek
Boryła Maria
Cymbałko Jan
Cymek Walter
Dżugan Mirosław
Godlewski Włodzimierz
Iwanicki Marek
Kordylas Andrzej
Kostewicz Zbigniew
Kostrzewa Teresa
Milewczyk Andrzej
Miszczak Zdzisław
Puchała Józef
Studziński Zbigniew
Sulik Jerzy
Szkutnik Zdzisław
Wrzeszykowska Wiesława
Zamecki Bogdan

Przewodniczący Rady Gminy Damnica – Walter Cymek

V-ce Przewodniczący Rady Gminy Damnica – Marek Iwanicki

Wójt Gminy Damnica – Grzegorz Jaworski

Zarząd Gminy pracował w składzie:
Wójt Gminy – przewodniczący
Miszczak Zdzisław
Kordylas Andrzej
Studziński Zbigniew
Iwanicki Marek

Delegat do Sejmiku Samorządowego Województwa Słupskiego – Bachowski Jacek

Radni pracowali w następujących Komisjach:
Komisja Rewizyjna
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
Komisja Spraw Społeczno – Socjalnych