SKŁAD RADY III KADENCJI 1998-2002

Skład Rady – 18 radnych
Bachowski Jacek
Cieślicka Bożena
Cymbałko Jan
Cymek Walter
Grzybek Kazimiera
Janusz Stanisław
Moskal Ryszard
Myszke Tadeusz
Owczarek Zygmunt
Prasołek Halina
Puchała Józef
Remiszewski Jerzy
Sobczyk Barbara
Sobolewski Roman- do dnia 27.12.2001r. – rezygnacja z mandatu
Kostrzewa Teresa – od dnia25.04.2002r.
Studzińska Aleksandra
Szewc Albin
Topoliński Grzegorz – do dnia 25.04.2002r. – wygaśnięcie mandatu (zgon) bez wyborów uzupełniających
Wilkowski Wojciech

Przewodniczący Rady Gminy Damnica – Ryszard Moskal

V-ce Przewodniczący Rady Gminy Damnica – Stanisław Janusz

Wójt Gminy Damnica – Grzegorz Jaworski

Zarząd Gminy pracował w składzie:
Wójt Gminy – przewodniczący
Bachowski Jacek
Cymek Walter
Myszke Tadeusz – z-ca przewodniczącego
Prasołek Halina

Radni pracowali w następujących Komisjach:
Komisja Rewizyjna
Komisja Spraw Społeczno – Socjalnych
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu