Skład rady IV KADENCJI 2002-2006

IV kadencja Rady Gminy Damnica – lata 2002 – 2006

Skład Rady – 15 radnych
Ciemiński Franciszek
Cieślicka Bożena
Dziubek Radosław
Francuz Władysław
Grabowski Józef
Grzybek Kazimiera
Kołkowski Edward – do 24.04.2003r. – wygaśnięcie mandatu (zgon)
Osińska Urszula – od dnia 28.07.2003r.
Kostrubiec Piotr
Krawczewska Bożena
Kucharska Wanda
Kwaśniewski Zdzisław
Malessa Teresa
Moskal Ryszard
Owczarek Zygmunt
Śpiewak Andrzej

Przewodniczący Rady Gminy Damnica – Ryszard Moskal

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Damnica – Zdzisław Kwaśniewski