Skład rady V KADENCJI 2006-2010

radagminy2006_10

V kadencja Rady Gminy Damnica – lata 2006 – 2010

Skład Rady – 15 radnych
Cymek Walter
Dziubek Radosław
Gerula Ewa
Haładej Mirosław
Jarzmicka Barbara
Kołkowska Katarzyna
Kopczyk Ireneusz
Kornecka Janina
Kozina Kazimierz
Kucharska Wanda
Kwaśniewski Zdzisław
Nieradko Ryszard
Pawłowski Zbigniew
Sobisz Urszula
Zaryczański Adam

Przewodniczący Rady Gminy Damnica – Zdzisław Kwaśniewski

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Damnica – Radosław Dziubek