Skład rady VI KADENCJI 2010-2014

Kazimierz Kozina Przewodniczący Rady
Bożena Krawczewska Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Damnica
Anna Gajewska – Płatkowska Radna
Ryszard Nieradko Radny
Zdzisław Kwaśniewski Radny
Krzymiński Andrzej Radny
Tadeusz Myszke Radny
Joanna Michalska Radna
Paweł Obert Wiceprzewodniczący Rady
Alfreda Sazon Radna
Małgorzata Wasiak Radna
Urszula Osińska Radna
Ewa Diegner Radna
Zbigniew Zieliński Radny
Włodzimierz Kisiel Radny