Nie zwalniamy tempa – prace nad przebudową drogi w Domaradzu przyśpieszają! Wyłoniona w przetargu Firma – Produkcja i Eksploatacja Kruszywa Formella, intensywnie pracuje nad przebudową drogi gminnej w Domaradzu (docelowo droga o nawierzchni bitumicznej o długości 550 mb i szerokości 3,5 – 5,6 m, wraz z budową chodników, miejsc parkingowych oraz przebudową zjazdów).