W Szkole Podstawowej w Damnie trwa poważna inwestycja. Zmiany już są widoczne. Wszystko za sprawą projektu „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej”,  który realizujemy na terenie Gminy Damnica już drugi rok. Dzięki pozyskanym funduszom, termomodernizacją zostały objęte Urząd Gminy Damnica, Szkoła Podstawowa w Zagórzycy, Zespół Szkół w Damnicy – te inwestycje zostały już zakończone. W chwili obecnej trwają prace w Szkole Podstawowej w Damnie.

Zakres robót budowlanych obejmuje między innymi:

– docieplenie ścian i remont elewacji budynku,

– docieplenie stropodachów pełnych,

– docieplenie stropodachów wentylowanych,

– wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

– roboty towarzyszące (m.in. remont schodów zewnętrznych, częściowa opaska wokół budynku),

– wymiana instalacji centralnego ogrzewania.

Koszt inwestycji wyniesie 927 384, 79 zł.

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, a dofinansowanie z tych środków wynosi 68,26 % wartości inwestycji.

Aktualna galeria zdjęć z prowadzonych prac.