‼Sprawca ustalony‼ W dniu dzisiejszym funkcjonariusze policji przyłapali na gorącym uczynku sprawcę, który próbował wysypać kolejne opony. Obecnie toczy się postępowanie w tej sprawie.

Kolejny raz, ktoś swoim bezmyślnym działaniem stwarza nam – mieszkańcom gminy – „odpadowy” kłopot. Tym razem na drodze łączącej Karzniczkę z Bięcinem wysypano kilka ton opon…

Koszt zagospodarowania 1 tony tego odpadu to 500 zł + usługa ich odbioru. Łącznie może to wynieść nawet kilkanaście tysięcy złotych.

W roku ubiegłym, podrzucono na drogi i działki gminne kilkadziesiąt ton śmieci. W żadnym z tych przypadków sprawca nie został ustalony pomimo działań urzędników i policji.

Jesteśmy w okresie, kiedy składamy deklaracje „śmieciowe” na bieżący rok. Często zastanawiamy się, dlaczego odbiór i zagospodarowanie odpadów generuje wysokie koszty…

Takie sytuacje, jak te powyżej powodują znaczny wzrost kosztów odbioru śmieci. Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości w gminach, w przypadku, gdy sprawca nie zostanie ustalony, to właściciel nieruchomości obowiązany jest przypadku uprzątnąć i ponieść koszty wywiezienia i zagospodarowania tych odpadów. W tych przypadkach właścicielem jest gmina – czyli my wszyscy i to właśnie my płacąc podatki, dokonując innych opłat musimy przeznaczać środki z tego tytułu m.in. na usuwanie nielegalnych wysypisk śmieci.

Nie bądźmy obojętni ! Sytuacja, kiedy ktoś przewozi kilka ton zużytych opon i wiezie je w kierunku lasów, nie jest normalna. Reagujmy,  bo w konsekwencji za takie nieodpowiedzialne działania zapłacimy wszyscy.

Wkrótce w miejscach takich jak te, o których mowa, gdzie często dochodzi do podrzucania różnego rodzaju odpadów będą instalowane tzw. fotopułapki, po to aby sprawcy tych czynów nie byli bezkarni.