Powstają ławy nośne z betonu zbrojonego mostu na rzece Łupawie – największej inwestycji Powiatu współfinansowane z budżetu Gminy Damnica.

Każdy z pali ław wbity został na ponad 8 m w podłoże rzeki, zapewniając odpowiednią nośność mostu.

Teren budowy z wójtem odwiedził Starosta Powiatu Słupskiego.

Wykonawca zapewnia, że po świętach zacznie się montaż przęseł mostu.

Ukończenie inwestycji 31 maja 2019 r.