W Zespole Szkół w Damnicy trwają prace termomodernizacyjne.W ramach prac termomodernizacyjnych obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Damnica, aktualnie prowadzone są prace w budynku szkolnym w Damnicy. Część robót termomodernizacyjnych zostało już wykonanych, a w chwili obecnej trwa wymiana kotła. Stary piec już został zdemontowany, a teraz podłączany jest nowy. Szkoła nie tylko zyska na estetyce, ale przede wszystkim poprawią się warunki jej codziennego użytkowania. Poniżej aktualna galeria zdjęć.

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, a dofinansowanie z tych środków wynosi 68,26 % wartości inwestycji.