Damnica: W sposób progresywny prowadzone są prace budowlane związane z „Budową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Damnicy”. Inwestycja prowadzona jest zgodnie z harmonogramem robót.