Szanowni Mieszkańcy,

W związku z wprowadzonym stanem epidemicznym oraz zamknięciem Urzędu Gminy Damnica dla interesantów, w celu ułatwienia kontaktów informujemy, że z dniem 19 marca br. przed budynek Urzędu wystawiona została zewnętrzna skrzynka podawcza.

Do skrzynki wrzucać można kierowaną do Urzędu korespondencję, z wyłączeniem spraw dotyczących dowodów osobistych, spraw meldunkowych oraz CEiDG, które mogą być załatwiane wyłącznie z wykorzystanie skrzynki ePUAP).

Składana do skrzynki podawczej korespondencja wyjmowana będzie dwa razy dziennie: 15 min po rozpoczęciu pracy Urzędu i 15 min. przed zakończeniem pracy Urzędu. Datą wpływu będzie dzień wyjęcia korespondencji ze skrzynki.

‼️Możliwość dostarczenia korespondencji przez skrzynkę podawczą proszę traktować jako sytuację wyjątkową, wyłącznie w sytuacji braku możliwości kontaktu pocztą elektroniczną (ug@damnica.pl, ePUAP) lub tradycyjną‼️.