Komunikat Ministra Środowiska w sprawie prac obserwacyjno – pomiarowych w ramach programu monitoringu lasów.

0001(6)

Dokument w pliku PDF: S-pismo ministra srodowiska

Więcej o Państwowym Monitoringu Środowiska na stronie: http://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/pms