Ogłoszenie o zbiórce odpadów wielkogabarytowych.0001(17)