INFORMACJA

DLA ROLNIKÓW I PRODUCENTÓW ROLNYCH

 

w sprawie usuwania folii rolniczych i innych odpadów
pochodzących z działalności rolniczej

 

 

         Informujemy, iż rolnicy z terenu Gminy Damnica, którzy posiadają odpady typu: folia rolnicza, siatka, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, środkach chemicznych oraz Big Bag mają obowiązek przekazać je indywidualnie firmie odbierającej odpady poza gminnym systemem gospodarki odpadami.

         Odpady powstające w wyniku prowadzonej działalności rolniczej nie są odpadami komunalnymi w myśl ustawy o odpadach.

Zgodnie ze zmianą ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach
z dnia 19 lipca 2019 r., poniżej zamieszczono adresy punktów odbioru odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych takich jak: sznurek, folia czy opony:

  1. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BRODFOL Jakub Stroksztejn ul. Świerkowa 87-300, Brodnica 5
  2. GUMEKO Sp. z o.o., Rożental 35, 83-130 Pelplin
  3. Grupa RECYKL S.A. Letnia 3, 63-100 Śrem;
  4. Jopek Recykling Dawid Jopek, Fabianów ul. Przemysłowa 12, 63-330 Dobrzyca
  5. TESORRO s.c. Marynarki Polskiej 71, 80-857 Gdańsk
  6. ELWOZ ECO Sp. z o.o., Chlewnica, 76-230 Potęgowo
  7. Recykling – Surowce Wtórne, Tadeusz Jesień, Sławomir jesień,
    Grunwaldzka 38, 84-351 Nowa Wieś Lęborska

Gospodarstwo rolne, w której zamieszkuje rodzina prowadząca to gospodarstwo klasyfikuje się jako:

1.Nieruchomość  zamieszkałą  i  z  takiej  nieruchomości  będzie  zapewniony  odbiór odpadów komunalnych w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami,

2.Część gospodarstwa, która obejmuje pomieszczenia dla zwierząt, pomieszczenia na pasze, opryski i nawozy zgodnie art.6c ust 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie może być zakwalifikowana do tej kategorii. Zużyty olej silnikowy, opony od ciągników, środki ochrony roślin, sznurki, folie po kiszonkach i inne odpady powstające w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego nie mogą być one zaliczone do kategorii odpadów komunalnych.