Szanowni mieszkańcy, w ubiegły piątek Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. Projekt trafi teraz pod obrady parlamentu, a po jego uchwaleniu do podpisu Prezydenta RP.

Zapisy ww. projektu ustawy zakładają możliwość dystrybucji węgla przez samorządy, dlatego informujemy, że Gmina Damnica zamierza w tym zakresie pomóc mieszkańcom i podejmie się zadania, o którym mowa.

Zgodnie z projektem ustawy:

– cena za 1 tonę węgla kamiennego nie może przekroczyć 2000 zł;

– do dokonania zakupu węgla na preferencyjnych warunkach uprawnione będą osoby fizyczne w gospodarstwie domowym, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego;

– nie jest znany limit ilości węgla, jaki będzie przysługiwał na wnioskodawcę – określone to zostanie rozporządzeniem ministra właściwego ds. aktywów państwowych;

– wnioski o zakup węgla składać się będzie do urzędu gminy – o terminie będziemy informować, jak tylko przepisy zostaną uchwalone (w chwili obecnej nie możliwości składania takich wniosków).

Mieszkańcy Gminy Damnica mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy, pod numerem tel. 59 811 32 48 celem wstępnego ustalenia liczby gospodarstw domowych zainteresowanych w ramach zakupu preferencyjnego. Zgłoszenie nie jest jednoznaczne ze złożeniem wniosku i spełnianiem kryteriów.

Wójt Gminy Damnica polecił podległym pracownikom oraz kierownikom jednostek organizacyjnych gminy przygotowanie sprawnej obsługi zadania, o którym mowa.