Wobec wprowadzenia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
 od dnia 1 lutego 2020 roku

informujemy, iż  worki do segregacji odpadów komunalnych,
 można bezpłatnie pobrać w Urzędzie Gminy Damnica

 biuro obsługi mieszkańca.
– Worki do segregacji do pobrania w Urzędzie Gminy w kolorach: żółty, zielony, niebieski ,brązowy.

– Worki/pojemniki na odpady zmieszane właściciele nieruchomości zapewniają
we własnym zakresie.