W związku z zaistniałą sytuacją informujemy, iż brak jest obecnie możliwości składania w siedzibie Urzędu Gminy wniosków o wydanie dowodu osobistego, jak również wniosków z zakresu spraw meldunkowych.
Obie te czynności wymagają bowiem osobistego potwierdzenia przez pracowników Urzędu tożsamości osoby składającej taki wniosek.
Niezależnie od powyższego, macie Państwo możliwość załatwienia swojej sprawy z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej e-PUAP
oraz profilu zaufanego, do założenia których gorąco zachęcamy!
Link do założenia profilu zaufanego:
http://pz.gov.pl (wybierz opcję „zarejestruj się”) lub
https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany
W przypadku jakichkolwiek problemów czy wątpliwości w zakresie zakładania profilu zaufanego – prosimy o skorzystanie z instrukcji, znajdującej się w linku:
https://www.gov.pl/…/sprawy-urzedowe-zalatwiaj-online-podpo…
Kolejnym krokiem jest założenie swojego konta na e-PUAP:
https://epuap.gov.pl/wps/portal (wybierz opcję w górnym prawym rogu „zarejestruj się”)
Szczegółowe informacje dotyczące Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej e-PUAP znajdziecie Państwo pod adresem:
https://www.gov.pl/…/zalatwiaj-sprawy-urzedowe-przez-intern…
Jeśli zarejestrowaliście Państwo swoje konto i posiadacie już profil zaufany – wystarczy zalogować się na stronie www.epuap.gov.pl używając swojego profilu, a następnie przejść do czynności, którą chcecie wykonać.
W razie problemów technicznych można kontaktować się z centrum pomocy pod numerem telefonu: +48 (42) 253 54 50 lub adresem e-mail: pz-pomoc@coi.gov.pl