Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy podaje informację o terminach nowych okresów zasiłkowych.

  1. świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego – nowy okres zasiłkowy od 1 października 2017 do 30 września 2018r.

– przyjmowanie  wniosków  od 1 sierpnia 2017r.

  1. świadczenia wychowawcze 500+ – nowy okres zasiłkowy od 1 października 2017r. do 30 września 2018r.

– przyjmowanie wniosków  od  1 sierpnia 2017r.

  1. świadczenia rodzinne – nowy okres zasiłkowy od 1 listopada 2017r. do 31 października 2018r.

przyjmowanie wniosków od  1 września 2017r.

Więcej  informacji odnośnie wypłacanych świadczeń można uzyskać :

* osobiście w biurze GOPS  pok.nr 6 w Damnicy ul. Górna 8 w godz. od 7.30 do 15.30

* telefonicznie nr 059 8113-248

* ze strony internetowej www.gopsdamnica.pl