Szanowni Mieszkańcy,

W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego zauważa się przekroczenie norm jakości powietrza.
Ma to związek z ogrzewaniem gospodarstw domowych węglem i innym paliwem stałym. Przekroczenia występują również w pobliskich gminach, co potwierdza,
iż związane jest to  z rozpoczęciem sezonu grzewczego. Prosimy wszystkich mieszkańców oraz zakłady pracy o wykorzystywanie do ogrzewania wysokiej jakości węgla lub innego rodzaju paliw stałych. Ponadto uczulamy, aby nie spalać w piecach śmieci, odpadów drewnianych i drewnopochodnych zanieczyszczonych substancjami konserwującymi, lakierami czy klejami.

Przypominamy, że od kilku miesięcy z inicjatywy naszej gminy na terenie Damnicy zamontowany
jest czujnik monitorujący jakość powietrza. Z jego pomiarami oraz ewentualnymi przekroczeniami można zapoznać się tutaj:  https://panel.syngeos.pl/sensor/pm10?device=1029 Dzięki temu urządzeniu możemy na bieżąco reagować w przypadku przekroczenia norm. Instytucją powołaną
do monitorowania przekroczeń w stężeniu pyłów zawieszonych jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska z siedzibą w Słupsku przy ul. Kniaziewicza 30, tel.: 59 842 57 80.